De traditionele manier van yerba mate drinken - Yermana (2023)

De ‘regels’ van het drinken van yerba mate klinkt een beetje streng, maar weest gerust: het drinken van yerba mate is een informele activiteit. Echte materos – mensen die altijd yerba mate drinken – hechten waarde aan de traditionele manier van drinken. Als je geïnteresseerd bent in de rijke yerba mate-cultuur en je inleest in hun tradities, dan wordt dat door Zuid-Amerikanen zeer op prijs gesteld. Het drinken van yerba mate is namelijk een heilige traditie is uit Zuid-Amerika. Als je op de hoogte bent van deze ‘etiquette’ kan het je onnodige en ongemakkelijke situaties voorkomen. Echter zijn er tegenwoordig steeds meer manieren waarop je yerba mate kunt bereiden. Voel je daarom vooral vrij om je je eigen traditie te creëren en de regels te wijzigen.

Ben je klaar om de wereld van yerba mate te ontdekken?

Respecteer de cebador

Yerba mate drinken is een sociale activiteit. Elke sociale bijeenkomst is een reden om yerba mate met anderen te drinken. Laten we zeggen dat je een groep echte matero’s hebt gevonden. De hele groep zit in een cirkel en één persoon brengt alles wat nodig is om yerba mate te drinken. De cebador is degene die deyerba mate de hele tijd voorbereidt.Hij zal eerst drinken om ervoor te zorgen dat de smaak van de yerba mate goed is, dit komt omdat het eerste brouwsel ook behoorlijk sterk en bitter kan zijn. Het is ook niet ongewoon om suiker, kruiden, suikerriet of fruit toe te voegen.

Vroeger gebruikten mensen het drinken van yerba mate in groepen om hun vijanden te vergiftigen. Daarom, wanneer een cebador de eerste ronde van yerba mate drinkt, doet hij je een plezier en laat hij de anderen zien dat hij hen geen kwaad bedoeld. Hoe aardig van hem? Wanneer klaar, zal de cebador de yerba mate doorgeven aan de persoon die rechts van hem zit. Telkens wanneer de kalebas leeg is, zal de cebador heet water toevoegen en de yerba mate aan de volgende persoon doorgeven. Dit gaat onbeperkt door of wanneer je geen warm water meer hebt. Houd er rekening mee dat de volgorde waarin de yerba mate wordt gepasseerd met de klok mee is en nooit voor iemand wordt gewijzigd.

Don’t touch the bombilla

Goed bezig! Je hebt de kalebas met yerba mate ontvangen van de cebador en je bent klaar om een ​​slokje te nemen. Een beginners fout is om de yerba mate te roeren met het zilveren rietje, een bombilla genoemd. Dat is waarschijnlijk een instinct dat voortkomt uit roeren met een lepel bij het drinken van een kopje koffie of thee. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft: raak de bombilla niet aan! Dit is waarschijnlijk een van de meest irritante en respectloze dingen om te doen. Maar waarom? Om deze vraag te beantwoorden, moet je begrijpen wat een bombilla is.

Een bombilla is een zilveren, lepelachtig rietje dat een filter aan het uiteinde van het rietje bevat. De kleine gaatjes scheiden de bladeren en stengels van de infusie van de yerba mate. Het voorkomt dat de bladeren in je mond komen. Maar niet als je de bombilla aanraakt. Als je je verplaatst naar bombilla en een slokje neemt, vergroot je de kans dat de bombilla verstopt raakt en bladeren in je mond komt. Als dit gebeurt, moet de cebador het oplossen, wat niet alleen vervelend is, het onderbreekt ook de stroom van goede tijden en gesprekken die je waarschijnlijk hebt. Dus vergeet niet om een ​​slokje van de bombilla te nemen met je lippen en vermijd de drang om de bombilla met je handen aan te raken.

Leer de smaak waarderen

Je hebt je eerste slok yerba mate gredronken. Je vraagt ​​je waarschijnlijk af waarom mensen dit drankje in vredesnaam lekker vinden. De smaak is intens, bitter en sterk. Niet zoals elke andere soort thee die je ooit hebt gehad. Dat is waar. Omdat yerba mate geen thee is. Het wordt niet alleen van een ander soort boom gekweekt, het wordt ook in zeer geconcentreerde hoeveelheden geconsumeerd. Yerba mate is absoluut een verworven smaak en niet voor iedereen. Maar voordat je besluit dat je de smaak van yerba mate niet lekker vindt, moet je even nadenken over je ervaringen uit het verleden.

Denk aan het moment waarop je voor het eerst een sigaret, sigaar of joint rookte. De eerste keer dat je alcohol probeerde, zoals wijn, bier of sterke drank. Vond je een van deze dingen leuk de eerste keer dat je ze probeerde? Waarschijnlijk niet. Niemand hield écht van deze dingen de eerste keer. Maar hoe meer je het probeerde, hoe meer je de smaak kon waarderen, toch? Hetzelfde geldt voor yerba mate. De reden kan zijn dat er niets in je huidige smaakpalet is dat lijkt op de smaak van yerba mate. Hoe meer je yerba mate drinkt, hoe meer je smaakpalet zal verbeteren. Zelfs als je geen grote fan bent, is het zeker beleefd om ten minste één portie te hebben wanneer deze wordt aangeboden.

Neem niet slechts één slokje

Op dit moment heb je de drang om de yerba mate te roeren met een bombilla ingehouden. Je hebt de yerba mate ook voor het eerst geprobeerd en je moet nog wennen aan de smaak. Passeer de pompoen nog niet. Uit respect moet je niet maar één slokje nemen. Je zou moeten stoppen met drinken van de bombilla tot het ‘bittere’ einde. Het rietje maakt een zuigend, gorgelend geluid. Het wordt niet als onbeleefd beschouwd om een ​​beetje op te slurpen om ervoor te zorgen dat je de pompoen volledig hebt leeggemaakt. Dus wees niet verlegen en slurp weg.

Het water kan erg heet zijn, dus het is niet nodig om het drankje te puffen. Maar je wilt het ook niet het drankje te lang voor jezelf houden. In situaties waarin de persoon met de yerba mate de hele tijd praat en de drank drinkt of teruggeeft, kunnen Zuid-Amerikanen zeggen: “No es un micrófono!”. Dit betekent “Het is geen microfoon!”. Drink de yerba mate gewoon in een normaal tempo, zodat anderen niet te lang op hun beurt hoeven te wachten.

Geef de kalebas niet zelf door

Wat? Geef de kalebas niet door aan de persoon die naast je zit? We delen dit drankje toch? Ja dat klopt. Maar je moet begrijpen dat de cebador een cruciale rol speelt in het ritueel van de yerba mate. Wanneer je kalebas met yerba mate leeg is en moet worden bijgevuld, grijp dan niet de thermoskan en vul de kalebas niet zelf. Dat is de taak van de cebador. Als je klaar bent met drinken, geef het dan gewoon terug aan cebador. Hij zal ervoor zorgen dat er heet water wordt toegevoegd en dat de kalebas wordt doorgegeven aan de persoon die naast je zit.

Een andere veel voorkomende onbedoelde fout is om ‘dankjewel’ te zeggen bij het terugbrengen van de kalebas naar de cebador. In het geval van het drinken van yerba mate wordt ‘dankjewel’ geïnterpreteerd als ‘dank je, ik heb er genoeg van’. Dit betekent dat de volgende keer dat je geacht wordt de kalebas van de cebador te ontvangen, hij je zal overslaan en de kalebas aanbiedt aan de persoon die naast je zit. Dus als je van plan bent om yerba mate in een groep te blijven drinken, zeg dan niet ‘bedankt’.

Learn from the best!

Zo, nu ben je op de hoogte van de meest voorkomende etiquette rondom het drinken van yerba mate. Je leert natuurlijk het beste van gepasioneerde yerba mate drinkers en door yerba mate te delen met anderen. Kijk om je heen en vraag mensen uit Zuid-Amerika naar hun favoriete manier om yerba mate te drinken. Zeker weten dat ze met veel plezier jou meenemen in hun ervaringen. Of bekijk eens wat video’s op YouTube, zoals deze hieronder.

Veel plezier!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 02/28/2023

Views: 5313

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.